Kontakt

Administratorem danych jest Software Mind Sp. z o. o.., z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków, nr KRS: 0000411748 (dalej: „Administrator”). Dane przetwarzane będą w celu odpowiedzi na otrzymaną wiadomość, a jeżeli wyrazisz dodatkowo zgodę, w celu przesyłania na podany adres e-mail informacji o produktach i usługach Administratora. Dane przetwarzane będą przez okres potrzebny na odpowiedź, a jeżeli wyraziłeś zgodę – do czasu jej odwołania. Masz prawo dostępu do danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, a także do przeniesienia danych i wycofania zgody w każdym czasie wysyłając e-mail na adres kontakt@halodzwonek.pl . Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych znajduje się na stronie Polityki Prywatności.

Koordynatorem projektu jest firma Software Mind Sp. z o. o.

Ul. Jana Pawła II 43b
31-864 Kraków

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00

kontakt@halodzwonek.pl

Reklamacje

Reklamacje prosimy wysyłać na adres e-mail: reklamacje@halodzwonek.pl lub listem poleconym na adres pocztowy Software Mind Sp. z o. o. (ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa)