Kontakt

Koordynatorem projektu jest firma Ailleron S.A.

Ul. Jana Pawła II 43b
31-864 Kraków

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00

kontakt@halodzwonek.pl

Reklamacje

Reklamacje prosimy wysyłać na adres e-mail: reklamacje@halodzwonek.pl lub listem poleconym na adres pocztowy Ailleron S.A. (ul. Jutrzenki 137a, 02-231 Warszawa)